Op zoek naar professionele reinigingsproducten en -machines? Neem contact met ons op via 0344 633 698!
Volg ons ook op social media

Retourneren

Eventuele retourzending van goederen dient, na voorafgaande akkoordbevindingen van Cleancare, franco en onder overzending van (een kopie van) de betreffende pakbon of factuur te geschieden. Indien deze niet franco retour worden gezonden is de verkoper gerechtigd om deze verzendkosten alsnog aan u te berekenen, mits anders overeengekomen.

Retourzendingen, die niet door Cleancare worden aanvaard, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van de bestaande betalingsverplichtinge